Saturday, November 6, 2010

Agama Lumpuh Ideologi Segar

Bolehkah anda merasakan betapa susahnya seorang penulis hendak membicarakan mengenai agama atau ideologi ini, iaitu sesuatu yang telah menjadi falsafah mengenai cara hidup manusia, justeru kerana kedua-duanya baik yang disebut agama mahupun yang disebut ideologi.

Sememangnya adalah perkara yang sangat rumit, oleh kerana persoalannya, pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan bangsa-bangsa manusia, sebagai sebab-sebab yang telah melahirkan tamaddun atau peradaban manusia.

Setelah melalui satu zaman yang sangat panjang, kira-kira 500 tahun dahulu terutama setelah kebangkitan bangsa-bangsa Eropah dari zaman kegelapan mereka yang lama, maka merekapun membuat perubahan dalam masyarakat Kristian Katoloik dengan melahirkan Kristian Protestan sebagai tentangan kepada Kristian Katholik.

Lahirnya Protesten di dalam agama Kristian ialah hasil mainan seorang Yahudi yang memainkan lakonan sebagai seorang Kristian yang jujur dan ingin membaiki ajaran Kristian.

Golongan Protesten mengenalinya sebagai Jan Calvin di Perancis. Bagaimanapun golongan Katholik yang menjadi mangsa dari mainan Jane Calvin (1509-1564) akhirnya berhasil membongkar identiti sebenar Jane Calvin.

Jane Calvin, Bapa Protesten itu sebenarnya seorang Yahudi dari Switzerland, yang menyamar sebagai seorang Kristian. Namanya yang asal ialah Cohin @ Cauvin @ Calvin. Rahsianya baru dapat dikesan oleh golongan Katolik dalam tahun 1936 iaitu kira-kira 73 tahun yang lalu.

Setelah gerakan sulit Yahudi berjaya memecahkan masyarakat Kristian, lalu mereka mencetus beberapa pemberontakan dan peperangan di antara orang-orang Kristian di Eropah. Kemudian perjuangan memisahkan gereja dan politik negara dilancarkan pula dengan cara melahirkan fikiran-fikiran yang mereka katakan POSITIVISMA.

Positivisma ialah satu fahaman yang hanya membicarakan segala sesuatu menurut apa-apa yang nyata kelihatan sahaja. Maka kerana itulah mereka tidak mahu memperkatakan hal-hal mengenai Tuhan, Malaikat, Jin, kehidupan di akhirat, syurga dan neraka, kerana semuanya itu tidak pernah kelihatan oleh manusia.

Berdasar kepada Positivisma inilah mereka berbicara tentang xilmu SOSIOLOGI yang merupakan xilmu di bidang kemasyarakatan, di mana ia merangkumi berbagai-bagai xilmu yang bersangkutan dengan politik, ekonomi sejarah, falsafah dan lain-lain lagi.

Di antara mereka yang terkenal dalam zaman yang memperjuangkan fikiran dan fahaman positif ini di dalam abad-abad ke 18 dan 19 ialah Montesquieew, Rousseau, St. Simon, Gretios, Vico, Spencer dan lain-lain. Adapun yang paling dihormati sebagai 'Bapa Sosiologi' di antara mereka itu, ialah August Comte 1798 - 1857.

No comments:

Post a Comment